Tin bóng đá - Terry có được chào đón ở Chelsea không? Sarri đã có câu trả lời!

Tin bóng đá - - Chiến lược gia người Italia cho biết ông luôn chào đón huyền thoại của The Blues trở về mái nhà xưa.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Sau một mùa giải khoác áo Aston Villa tại Championship, cầu thủ 37 tuổi đã trở thành cầu thủ tự do và được nhiều đội bóng săn đón. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết John Terry đã tiến hành kiểm tra y tế để gia nhập Spartak Moscow, đội bóng của Nga. 

Tuy nhiên, cựu trung vệ của ĐT Anh đã lên tiếng từ chối. Báo chí Anh tiết lộ, Chelsea đang có ý định đưa cầu thủ sinh năm 1979 trở lại sân Stamford Bridge. Trong phát biểu mới nhất, HLV Maurizio Sarri tỏ ra rất hứng thú với viễn cảnh này. 

"Lần gần nhất chúng tôi trò chuyện với nhau, cậu ấy nói rằng mình muốn chuyển sang chơi ở một giải đấu khác. Hiện tại tôi không biết thế nào, cuộc nói chuyện đã diễn ra từ tuần trước. Nhưng tất nhiên Chelsea vẫn là nhà của John Terry", nhà cầm quân 59 tuổi chia sẻ.

sarri muốn terry trở lại chelsea - Bóng Đá

 Maurizio Sarri cho rằng Terry sẽ có chỗ đứng trong đội hình Chelsea nếu trở lại.

"Cậu ấy cũng nói rằng mình muốn tiếp tục được thi đấu, nhưng quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào John. Nếu cậu ấy muốn tìm một thử thách mới, tôi nghĩ sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu John Terry muốn quay lại, đội bóng sẽ rất, rất hạnh phúc", Maurizio Sarri nói thêm.

Theo chia sẻ của John Terry, anh đã trao đổi với gia đình và rút lại ý định gia nhập Spartak Moscow. Cầu thủ 37 tuổi cũng đã trở lại trung tâm Cobham tập luyện cùng các đàn em để duy trì thể lực. 

Kha Võ | 00:00 30/11/-0001Tin bong da - Terry có duọc chào dón ỏ Chelsea khong? Sarri dã có cau trả lòi!


Tin bong da - - Chién luọc gia nguòi Italia cho biét ong luon chào dón huyèn thoại của The Blues trỏ vè mái nhà xua.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Sau mọt mùa giải khoác áo Aston Villa tại Championship, càu thủ 37 tuỏi dã trỏ thành càu thủ tụ do và duọc nhièu dọi bóng san dón. Truóc dó, nhièu nguòn tin cho biét John Terry dã tién hành kiẻm tra y té dẻ gia nhạp Spartak Moscow, dọi bóng của Nga. 

Tuy nhien, cụu trung vẹ của DT Anh dã len tiéng tù chói. Báo chí Anh tiét lọ, Chelsea dang có ý dịnh dua càu thủ sinh nam 1979 trỏ lại san Stamford Bridge. Trong phát biẻu mói nhát, HLV Maurizio Sarri tỏ ra rát húng thú vói viẽn cảnh này. 

"Làn gàn nhát chúng toi trò chuyẹn vói nhau, cạu áy nói ràng mình muón chuyẻn sang choi ỏ mọt giải dáu khác. Hiẹn tại toi khong biét thé nào, cuọc nói chuyẹn dã diẽn ra tù tuàn truóc. Nhung tát nhien Chelsea vãn là nhà của John Terry", nhà càm quan 59 tuỏi chia sẻ.

sarri muón terry trỏ lại chelsea - Bong Da

 Maurizio Sarri cho ràng Terry sẽ có chõ dúng trong dọi hình Chelsea néu trỏ lại.

"Cạu áy cũng nói ràng mình muón tiép tục duọc thi dáu, nhung quyét dịnh phụ thuọc hoàn toàn vào John. Néu cạu áy muón tìm mọt thủ thách mói, toi nghĩ sẽ phải có gáng rát nhièu. Nhung néu John Terry muón quay lại, dọi bóng sẽ rát, rát hạnh phúc", Maurizio Sarri nói them.

Theo chia sẻ của John Terry, anh dã trao dỏi vói gia dình và rút lại ý dịnh gia nhạp Spartak Moscow. Càu thủ 37 tuỏi cũng dã trỏ lại trung tam Cobham tạp luyẹn cùng các dàn em dẻ duy trì thẻ lục. 

Kha Võ | 00:00 30/11/-0001

Tin bóng đá - Terry có được chào đón ở Chelsea không? Sarri đã có câu trả lời!

Tin bóng đá - - Chiến lược gia người Italia cho biết ông luôn chào đón huyền thoại của The Blues trở về mái nhà xưa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá