Tin bóng đá - Xong! Michael Carrick làm rõ tham vọng trong tương lai

Tin bóng đá - - Trợ lý Michael Carrick đã có những chia sẻ về dự định của mình sau nhiều tin đồn sẽ thay thế Jose Mourinho dẫn dắtBạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Ở mùa giải năm nay, tương lai của "Người đặc biệt" vẫn đang là dấu hỏi lớn tại sân Old Trafford. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu Quỷ đỏ tiếp tục thi đấu bết bát. Michael Carrick là một trong những ứng cử viên tiềm năng để thay thế nhà cầm quân 55 tuổi.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Tottenham cho rằng đây chưa phải là lúc để anh nghĩ tới chuyện này. Mặc dù vậy, trợ lý của Jose Mourinho đã bày tỏ rõ tham vọng trở thành một huấn luyện viên trong tương lai sau những kinh nghiệm đã học được tại M.U.

Xong!

 Michael Carrick không giấu ý định trở thành một HLV trong tương lai.

"Vâng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ không thờ ơ với việc nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà cầm quân. Tôi bắt đầu ngay từ bây giờ, từng bước một, và Jose Mourinho đã cho tôi cơ hội không thể tin được tại Manchester United", Michael Carrick chia sẻ.

"Nhưng tất nhiên điều này cũng giống như việc bạn muốn trở thành một cầu thủ vậy. Khi bạn còn trẻ, bạn đặt ra mục tiêu của mình, bây giờ cũng thế. Đã đến lúc để chúng ta bàn bạc và hình dung nó sẽ thế nào", cựu tiền vệ người Anh nói thêm.

Nhiều CĐV đã ủng hộ việc bổ nhiệm những cựu cầu thủ Manchester United tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Ngoài Michael Carrick, Ryan Giggs cũng là một trong những ứng cử viên được nhắc đến để thay thế Jose Mourinho. 

Kha Võ | 13:10 12/10/2018Tin bong da - Xong! Michael Carrick làm rõ tham vọng trong tuong lai


Tin bong da - - Trọ lý Michael Carrick dã có nhũng chia sẻ vè dụ dịnh của mình sau nhièu tin dòn sẽ thay thé Jose Mourinho dãn dátBan dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Ỏ mùa giải nam nay, tuong lai của "Nguòi dạc biẹt" vãn dang là dáu hỏi lón tại san Old Trafford. Chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha dang dúng truóc nguy co bị sa thải néu Quỷ dỏ tiép tục thi dáu bét bát. Michael Carrick là mọt trong nhũng úng củ vien tièm nang dẻ thay thé nhà càm quan 55 tuỏi.

Tuy nhien, cụu tièn vẹ Tottenham cho ràng day chua phải là lúc dẻ anh nghĩ tói chuyẹn này. Mạc dù vạy, trọ lý của Jose Mourinho dã bày tỏ rõ tham vọng trỏ thành mọt huán luyẹn vien trong tuong lai sau nhũng kinh nghiẹm dã học duọc tại M.U.

Xong!

 Michael Carrick khong giáu ý dịnh trỏ thành mọt HLV trong tuong lai.

"Vang toi sẽ chia sẻ vói các bạn. Toi sẽ khong thò o vói viẹc nghĩ ràng mình sẽ trỏ thành mọt nhà càm quan. Toi bát dàu ngay tù bay giò, tùng buóc mọt, và Jose Mourinho dã cho toi co họi khong thẻ tin duọc tại Manchester United", Michael Carrick chia sẻ.

"Nhung tát nhien dièu này cũng gióng nhu viẹc bạn muón trỏ thành mọt càu thủ vạy. Khi bạn còn trẻ, bạn dạt ra mục tieu của mình, bay giò cũng thé. Dã dén lúc dẻ chúng ta bàn bạc và hình dung nó sẽ thé nào", cụu tièn vẹ nguòi Anh nói them.

Nhièu CDV dã ủng họ viẹc bỏ nhiẹm nhũng cụu càu thủ Manchester United tiép quản chiéc ghé nóng tại san Old Trafford. Ngoài Michael Carrick, Ryan Giggs cũng là mọt trong nhũng úng củ vien duọc nhác dén dẻ thay thé Jose Mourinho. 

Kha Võ | 13:10 12/10/2018

Tin bóng đá - Xong! Michael Carrick làm rõ tham vọng trong tương lai

Tin bóng đá - - Trợ lý Michael Carrick đã có những chia sẻ về dự định của mình sau nhiều tin đồn sẽ thay thế Jose Mourinho dẫn dắt
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá