Tin bóng đá - Nóng! Mourinho lại "họp kín" với Ed Woodward, Zidane rung đùi ngồi chờ

Tin bóng đá - - Tương lai của "Người đặc biệt" vẫn chưa được xác định rõ ràng dù Manchester United vừa trải qua chiến thắng 3-2 trước Newcastle United.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Theo báo chí Anh, Jose Mourinho đã tổ chức cuộc họp với ban lãnh đạo M.U tại London để bàn về công tác chuyển nhượng của đội bóng. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ được chi 170 triệu bảng trong phiên chợ Đông sắp tới để mang về những cái tên cần thiết.

Tuy nhiên, tờ Express cho biết nhà cầm quân 55 tuổi sẽ lại một lần nữa gặp mặt Phó chủ tịch Ed Woodward vào hôm nay để thảo luận về tương lai. Trong trường hợp xấu nhất, Jose Mourinho có thể bị sa thải nếu Quỷ đỏ tiếp tục thi đấu bết bát trong khoảng thời gian tới đây.

Nóng! Mourinho lại

 Tương lai của Jose Mourinho vẫn chưa được đảm bảo.

Trong khi đó, MARCA tiết lộ Zinedine Zidane vẫn đang trong khoảng thời gian chờ đợi một động thái từ phía Manchester United. Báo chí Tây Ban Nha cho biết, chiến lược gia người Pháp chưa bao giờ nói rằng mình muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau khi rời Real Madrid.

Bên cạnh "Zizou", nhiều ứng cử viên sáng giá khác cũng đã được đưa vào danh sách những người thay thế Jose Mourinho. Đáng chú ý, cái tên được nhắc đến nhiều nhất đó chính là Ryan Giggs. Cựu tiền vệ M.U đang gây ấn tượng khi dẫn dắt ĐTQG Xứ Wales.

Sau loạt trận thi đấu quốc tế, Manchester United sẽ bước vào giai đoạn khó khăn và khởi đầu là chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge của Chelsea. The Blues vẫn đang là một trong 3 đội dẫn đầu BXH Premier League khi có trong tay 20 điểm và chưa để thua trận nào.

Kha Võ | 19:40 11/10/2018Tin bong da - Nóng! Mourinho lại "họp kín" vói Ed Woodward, Zidane rung dùi ngòi chò


Tin bong da - - Tuong lai của "Nguòi dạc biẹt" vãn chua duọc xác dịnh rõ ràng dù Manchester United vùa trải qua chién tháng 3-2 truóc Newcastle United.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Theo báo chí Anh, Jose Mourinho dã tỏ chúc cuọc họp vói ban lãnh dạo M.U tại London dẻ bàn vè cong tác chuyẻn nhuọng của dọi bóng. Theo dó, chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha sẽ duọc chi 170 triẹu bảng trong phien chọ Dong sáp tói dẻ mang vè nhũng cái ten càn thiét.

Tuy nhien, tò Express cho biét nhà càm quan 55 tuỏi sẽ lại mọt làn nũa gạp mạt Phó chủ tịch Ed Woodward vào hom nay dẻ thảo luạn vè tuong lai. Trong truòng họp xáu nhát, Jose Mourinho có thẻ bị sa thải néu Quỷ dỏ tiép tục thi dáu bét bát trong khoảng thòi gian tói day.

Nóng! Mourinho lại

 Tuong lai của Jose Mourinho vãn chua duọc dảm bảo.

Trong khi dó, MARCA tiét lọ Zinedine Zidane vãn dang trong khoảng thòi gian chò dọi mọt dọng thái tù phía Manchester United. Báo chí Tay Ban Nha cho biét, chién luọc gia nguòi Pháp chua bao giò nói ràng mình muón dành thòi gian nghỉ ngoi sau khi ròi Real Madrid.

Ben cạnh "Zizou", nhièu úng củ vien sáng giá khác cũng dã duọc dua vào danh sách nhũng nguòi thay thé Jose Mourinho. Dáng chú ý, cái ten duọc nhác dén nhièu nhát dó chính là Ryan Giggs. Cụu tièn vẹ M.U dang gay án tuọng khi dãn dát DTQG Xú Wales.

Sau loạt trạn thi dáu quóc té, Manchester United sẽ buóc vào giai doạn khó khan và khỏi dàu là chuyén làm khách dén san Stamford Bridge của Chelsea. The Blues vãn dang là mọt trong 3 dọi dãn dàu BXH Premier League khi có trong tay 20 diẻm và chua dẻ thua trạn nào.

Kha Võ | 19:40 11/10/2018

Tin bóng đá - Nóng! Mourinho lại "họp kín" với Ed Woodward, Zidane rung đùi ngồi chờ

Tin bóng đá - - Tương lai của "Người đặc biệt" vẫn chưa được xác định rõ ràng dù Manchester United vừa trải qua chiến thắng 3-2 trước Newcastle United.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá