Tin bóng đá - Đây, sự thật về cuộc họp "bất thường" giữa Mourinho và Ed Woodward

Tin bóng đá - - Báo chí Anh tiết lộ đã không có buổi thảo luận nào giữa "Người đặc biệt" và ban lãnh đạo như những thông tin được đồn thổi trước đó.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Sau trận đấu gặp Newcastle United, Jose Mourinho và Ed Woodward đã gặp nhau tại London tại bàn bạc về kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ được chi đậm để mang về những ngôi sao nhằm nâng cấp đội hình Quỷ đỏ.

Trước đó, tờ The Sun tiết lộ trong tuần này sẽ tiếp tục có một buổi "họp kín" để nói về tương lai của nhà cầm quân 55 tuổi. Jose Mourinho vẫn chưa được đảm bảo vị trí của mình dù vừa giúp đội chủ sân Old Trafford tạm thời vượt qua khủng hoảng. 

Tuy nhiên, cây viết nổi tiếng của BBC, Simon Stone vừa đăng tải thông tin đính chính sự việc này trên Twitter cá nhân. Đã không có cuộc họp nào giữa Jose Mourinho và ban lãnh đạo và mọi chuyện tại Manchester United vẫn đang diễn ra bình thường.

Không có cuộc họp nào giữa Mourinho và Ed Woodward - Bóng Đá

 Cây viết uy tín của BBC phủ nhận việc Jose Mourinho gặp mặt Ed Woodward.

Zinedine Zidane được cho là người sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford nếu "Người đặc biệt" bị sa thải. Mặc dù vậy, những động thái gần đây cho thấy giới chủ M.U vẫn đang đặt niềm tin vào Jose Mourinho dù Quỷ đỏ thi đấu bết bát.

Bên cạnh đó, Manchester United đã nhắm đến hàng loạt cái tên để tăng cường cho hàng thủ khi phiên chợ Đông mở cửa. Hậu vệ trái Lucas Hernandez, hai trung vệ Milan Skriniar, Alessio Romagnoli là những ngôi sao lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.

Kha Võ | 15:25 12/10/2018Tin bong da - Day, sụ thạt vè cuọc họp "bát thuòng" giũa Mourinho và Ed Woodward


Tin bong da - - Báo chí Anh tiét lọ dã khong có buỏi thảo luạn nào giũa "Nguòi dạc biẹt" và ban lãnh dạo nhu nhũng thong tin duọc dòn thỏi truóc dó.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Sau trạn dáu gạp Newcastle United, Jose Mourinho và Ed Woodward dã gạp nhau tại London tại bàn bạc vè kì chuyẻn nhuọng mùa Dong sáp tói. Theo dó, chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha sẽ duọc chi dạm dẻ mang vè nhũng ngoi sao nhàm nang cáp dọi hình Quỷ dỏ.

Truóc dó, tò The Sun tiét lọ trong tuàn này sẽ tiép tục có mọt buỏi "họp kín" dẻ nói vè tuong lai của nhà càm quan 55 tuỏi. Jose Mourinho vãn chua duọc dảm bảo vị trí của mình dù vùa giúp dọi chủ san Old Trafford tạm thòi vuọt qua khủng hoảng. 

Tuy nhien, cay viét nỏi tiéng của BBC, Simon Stone vùa dang tải thong tin dính chính sụ viẹc này tren Twitter cá nhan. Dã khong có cuọc họp nào giũa Jose Mourinho và ban lãnh dạo và mọi chuyẹn tại Manchester United vãn dang diẽn ra bình thuòng.

Khong có cuọc họp nào giũa Mourinho và Ed Woodward - Bong Da

 Cay viét uy tín của BBC phủ nhạn viẹc Jose Mourinho gạp mạt Ed Woodward.

Zinedine Zidane duọc cho là nguòi sãn sàng ngòi vào chiéc ghé nóng tại san Old Trafford néu "Nguòi dạc biẹt" bị sa thải. Mạc dù vạy, nhũng dọng thái gàn day cho tháy giói chủ M.U vãn dang dạt nièm tin vào Jose Mourinho dù Quỷ dỏ thi dáu bét bát.

Ben cạnh dó, Manchester United dã nhám dén hàng loạt cái ten dẻ tang cuòng cho hàng thủ khi phien chọ Dong mỏ của. Hạu vẹ trái Lucas Hernandez, hai trung vẹ Milan Skriniar, Alessio Romagnoli là nhũng ngoi sao lọt vào tàm ngám của dọi chủ san Old Trafford.

Kha Võ | 15:25 12/10/2018

Tin bóng đá - Đây, sự thật về cuộc họp "bất thường" giữa Mourinho và Ed Woodward

Tin bóng đá - - Báo chí Anh tiết lộ đã không có buổi thảo luận nào giữa "Người đặc biệt" và ban lãnh đạo như những thông tin được đồn thổi trước đó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá