Tin bóng đá - Quá sốt ruột, Man Utd chốt thời gian gia hạn với sao Tây Ban Nha

Tin bóng đá - - Đội chủ sân Old Trafford đang tỏ ra gấp rút trong việc giữ chân những trụ cột quan trọng trước kì chuyển nhượng mùa Đông.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Ở mùa giải năm nay, có nhiều cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có những động thái gia hạn. Tuy nhiên, hàng loạt ngôi sao đang tỏ ra đắn đo về tương lai, trong đó có Ashley Young, David De Gea, Juan Mata và cả Luke Shaw.

Điều này khiến Quỷ đỏ phải thúc đẩy nhanh tiến độ để giữ chân những cầu thủ còn nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Đáng chú ý, Juan Mata là một trong những cái tên "Người đặc biệt" muốn giữ lại sân Old Trafford dù không được ra sân thường xuyên.

man utd ấn định thời điểm gia hạn Juan Mata - Bóng Đá

Juan Mata là một trong những cái tên M.U muốn giữ lại.

Tờ The Sun tiết lộ, Manchester United đã ấn định thời gian đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Tây Ban Nha. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford muốn có cuộc nói chuyện với người đại diện của Juan Mata ngay trong tháng này để ấn định tương lai. 

Trước đó, nhiều đội bóng khác tại châu Âu đã lên kế hoạch tiếp cận tiền vệ 30 tuổi nhằm chiêu mộ anh vào mùa Hè năm sau. Valencia, đội bóng cũ của Juan Mata là một trong những cái tên tỏ ra quyết tâm nhất trong thương vụ này.

Nếu không sớm "trói chân" cầu thủ sinh năm 1988, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ mất trắng Juan Mata vào phiên chợ Hè 2019. Gia nhập sân Old Trafford từ tháng Giêng năm 2014, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ra sân tổng cộng 193 trận, ghi 41 bàn thắng và có 34 pha kiến tạo trên mọi đấu trường trong màu áo M.U.

Kha Võ | 14:05 12/10/2018Tin bong da - Quá sót ruọt, Man Utd chót thòi gian gia hạn vói sao Tay Ban Nha


Tin bong da - - Dọi chủ san Old Trafford dang tỏ ra gáp rút trong viẹc giũ chan nhũng trụ cọt quan trọng truóc kì chuyẻn nhuọng mùa Dong.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Ỏ mùa giải nam nay, có nhièu càu thủ sáp dáo hạn họp dòng nhung dọi chủ san Old Trafford vãn chua có nhũng dọng thái gia hạn. Tuy nhien, hàng loạt ngoi sao dang tỏ ra dán do vè tuong lai, trong dó có Ashley Young, David De Gea, Juan Mata và cả Luke Shaw.

Dièu này khién Quỷ dỏ phải thúc dảy nhanh tién dọ dẻ giũ chan nhũng càu thủ còn nàm trong ké hoạch của HLV Jose Mourinho. Dáng chú ý, Juan Mata là mọt trong nhũng cái ten "Nguòi dạc biẹt" muón giũ lại san Old Trafford dù khong duọc ra san thuòng xuyen.

man utd án dịnh thòi diẻm gia hạn Juan Mata - Bong Da

Juan Mata là mọt trong nhũng cái ten M.U muón giũ lại.

Tò The Sun tiét lọ, Manchester United dã án dịnh thòi gian dàm phán gia hạn họp dòng vói tièn vẹ nguòi Tay Ban Nha. Theo dó, dọi chủ san Old Trafford muón có cuọc nói chuyẹn vói nguòi dại diẹn của Juan Mata ngay trong tháng này dẻ án dịnh tuong lai. 

Truóc dó, nhièu dọi bóng khác tại chau Au dã len ké hoạch tiép cạn tièn vẹ 30 tuỏi nhàm chieu mọ anh vào mùa Hè nam sau. Valencia, dọi bóng cũ của Juan Mata là mọt trong nhũng cái ten tỏ ra quyét tam nhát trong thuong vụ này.

Néu khong sóm "trói chan" càu thủ sinh nam 1988, nhièu khả nang Quỷ dỏ sẽ mát tráng Juan Mata vào phien chọ Hè 2019. Gia nhạp san Old Trafford tù tháng Gieng nam 2014, càu thủ nguòi Tay Ban Nha dã ra san tỏng cọng 193 trạn, ghi 41 bàn tháng và có 34 pha kién tạo tren mọi dáu truòng trong màu áo M.U.

Kha Võ | 14:05 12/10/2018

Tin bóng đá - Quá sốt ruột, Man Utd chốt thời gian gia hạn với sao Tây Ban Nha

Tin bóng đá - - Đội chủ sân Old Trafford đang tỏ ra gấp rút trong việc giữ chân những trụ cột quan trọng trước kì chuyển nhượng mùa Đông.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá